Skip to main content

Par projektu

Katram no mums šajā dzīvē neatņemams pavadonis ir mūsu vārds. Vārdu kā ceļa maizi plašajā pasaulē parasti mums dod vecāki. Liela nozīme ir tam, cik rūpīga un pārdomāta ir viņu izvēle, jo vārds nav tikai skaists zilbju savirknējums, tā ir daļa no cilvēka personības.

Oficiālajā kalendārā Latvijā ir iekļauti tikai 953 vārdi. Taču "neoficiāli" mēs atzīmējam gandrīz 5000 dažādus vārdus. Liela daļa no mums dažādu iemeslu vadīti ir mēģinājuši atrast informāciju par vārdu skaidrojumiem. Latvijas interneta vidē šāda informācija ir atrodama, ja vien ir laiks un iedvesma "izstaigāt" dažādas vietnes, kurās kaut kur ir paslēpies interesējošais temats. Mūsu nodoms ir sakopot šo informāciju pēc iespējas kompaktāk un interesantāk.